<object id="rhc5z"></object>
    1. <th id="rhc5z"><video id="rhc5z"></video></th>

      <code id="rhc5z"></code>
     1. <code id="rhc5z"></code>

      <th id="rhc5z"><video id="rhc5z"></video></th><code id="rhc5z"></code>
      1. <strike id="rhc5z"></strike>
       返回首页
       中文
       站内搜索

       武汉某电镀车间污染土壤修复治理项目

       修复项目目标污染物:Cu、Ag、Zn
       修复技术:异位修复、化学稳定、填埋封存
       修复工程量:重金属污染土壤污染体积 2300 m3。
       工程周期:3 个月
       工程简介: 本场地为武汉某电镀车间,电镀生产活动对车间周围土壤造成污染。经场地调查发现土壤中 Cu、Ag、Zn 超《展 B》标准面积达 2000 平方。根据污染物性质和场地特征,经方案比选后采用异位固化稳定技术修复重金属污染土壤,具体操作为“净土换填、化学稳定、填埋封存”的操作方式。
       修复效果:根据第三方检测单位的检测结果,修复后土壤全部达标

       赢吧彩票下载

       <object id="rhc5z"></object>
         1. <th id="rhc5z"><video id="rhc5z"></video></th>

           <code id="rhc5z"></code>
          1. <code id="rhc5z"></code>

           <th id="rhc5z"><video id="rhc5z"></video></th><code id="rhc5z"></code>
           1. <strike id="rhc5z"></strike>